Céim 2: Grianghrafadóirí

Tionscadal ilchéimneach, ilbhliantúil is ea Portráidí na Scríbhneoirí Gaeilge. Sa chéad chéim den tionscadal cuirtear an leabhar agus an láithreán ar fáil bunaithe ar an gcartlann reatha. Sa dara céim den tionscadal, cuirfear portráidí dá bhfuil ann de scríbhneoirí eile na Gaeilge sna seánraí éagsúla leis an gcartlann seo go bliantúil chun an chartlann a iomlánú thar am. Chuige sin, ba mhór le páirtithe an tionscadail an chéad nuacht a thabhairt freisin faoi Chéim 2 den togra. Le teacht i gcomharbacht ar Mháire Uí Mhaicín chun cúram na pórtráidíochta a leanúint, tá painéal eiseamláireach lena n-áirítear na grianghrafadóirí seo a leanas:

Ba mhaith le páirtithe an tionscadail ár mbuíochas a chur in iúl don phainéal seo agus iad i mbun oibre. Foilseachán stairiúil is é seo; ceiliúradh ar an oidhreacht liteartha a chuir na scríbhneoirí seo ar fáil don teanga.