Saoráidí brabhsála agus cuardaigh

Tá na saoráidí brabhsála agus cuardaigh seo a leanas ar fáil ar shuíomh Portráidí.ie:

Brabhsáil de réir Scríbhneoirí

Tá nasc chuig an rannóg seo le fáil i gceanntásc agus i mbuntásc (barr agus bun) gach leathanaigh ar an suíomh. Déantar scríbhneoirí a liostáil in ord aibítreach sa rannóg seo de réir a gcéadainmneacha. Is féidir cliceáil ar litir ar bith A-Z anseo chun liosta de na daoine a bhfuil céadainm dar tús an litir sin orthu a fheiceáil. Déantar cliceáil ar ainm nó ar ghrianghraf an scríbhneora chun portráid an duine sin a oscailt.

Brabhsáil de réir Seánraí

Tá nasc chuig an rannóg seo le fáil i gceanntásc agus i mbuntásc (barr agus bun) gach leathanaigh ar an suíomh. Déantar liostáil ar na seánraí scríbhneoireachta ar fad a chleachtaíonn cuid scríbhneoirí an chnuasaigh, in ord aibítreach, sa rannóg seo. Is féidir cliceáil ar sheánra ar bith chun liosta na scríbhneoirí a bhfuil an seánra áirithe sin luaite leo a fheiceáil. Déantar cliceáil ar ainm nó ar ghrianghraf an scríbhneora chun portráid an duine sin a oscailt.

Chomh maith leis seo, déantar liostáil ar gach leathanach portráide ar na seánraí faoi leith a chleachtaíonn an scríbhneoir a bhfuil a p(h)ortráid le feiceáil ar an leathanach sin. Is féidir cliceáil ar cheann ar bith de na seánraí seo chun liosta na scríbhneoirí a bhfuil an seánra áirithe sin luaite leo a fheiceáil.

Cuardach lántéacs

Tá bosca cuardaigh ar fáil ag barr gach leathanaigh ar an suíomh seo, áit a bhfeictear an lipéad 'Cuardaigh Portráidí na Scríbhneoirí Gaeilge'. Is féidir focail nó frásaí a scríobh isteach sa bhosca seo agus iad a chuardach ach an cnaipe cuardaigh (an deilbhín den ghloine formhéadúcháin atá ar thaobh na láimhe deise den bhosca cuardaigh) a bhrú nó an cnaipe IONTRÁIL (ENTER/RETURN) a bhrú ar do mhéarchlár nó ar do ghléas scáileán tadhaill. Déantar iarracht na téarmaí cuardaigh a aimsiú i measc céadainmneacha, sloinnte agus ainmneacha cleite na scríbhneoirí; téacs na mbeathaisnéisí idir Ghaeilge agus Bhéarla, agus; téacs na sleachta ó shaothair na n-údar. Taispeántar leathanach nua le torthaí an chuardaigh ansin.

Próiseáil cuardach

Gné shuntasach de chóras cuardaigh Portráidí.ie is ea an láimhseáil a dhéantar ar théarmaí cuardaigh ó thaobh na teanga de d'fhonn an t-eispéireas cuardaigh a fheabhsú do na húsáideoirí. Ar na beartais atá i bhfeidhm:

Acmhainní foinse-oscailte a mbaintear leas astu

Leis na hardfheimiúlachtaí próiseála teanga seo a chur ar fáil, baineann córas cuardaigh Portráidí.ie leas as na tacair sonraí foinse-oscailte seo a leanas:

Tá COMHAR fíorbhuíoch de na páirtithe thuasluaite as ucht na sonraí seo a scaipeadh go poiblí.