Nóta an eagarthóra

Tá sé de phribhléid agamsa, agus ag COMHAR mar fhoilsitheoir, an láithreán gréasáin spleodrach seo, www.portraidi.ie, agus an leabhar maisiúil gaolmhar, Portráidí na Scríbhneoirí Gaeilge, a chur os comhair an phobail. Scríobh beagnach chuile scríbhneoir a bhfuil a p(h)ortráid ar an láthair gréasáin seo ábhar ar leathanaigh na hirise míosúla Comhar thar na blianta, munar scríobh siad go léir. Céim nádúrtha í mar sin, sílim, gur féidir le COMHAR an togra seo a thabhairt chun cinn. Ní saothar cuimsitheach atá anseo, ar ndóigh, ach tús na hoibre. Anuas ar phortráid agus ar bheathaisnéis de 107 de na beoscríbhneoirí a shaothraigh i nGaeilge faoi 2013 i gCéim 1 den togra, agus ábhar sa bhreis ar an láithreán gréasáin seo, cuirfear baisceanna eile phortráidí leis seo go bliantúil i gCéim 2. Is chun treise na litríochta an tionscadal leanúnach comhpháirtíochta atá bunaithe idir Foras na Gaeilge agus COMHAR leis na spriocanna seo a bhaint amach. Tá ceithre dhuine is fiche eile nua anois sa chartlann, agus leis an bhfochnuasach de phortráidí Bhord na Gaeilge ó 1980í curtha isteach sa chartlann againn freisin, tógtar chomh fada le 165 scríbhneoir muid, le fáil ar an dara portráid i rogha áirithe iontrálacha.

Ár mbuíochas do na scríbhneoirí (atá mar chuid den suíomh) agus a gcomhoibriú ón tús, do Bhord Stiúrtha COMHAR as a gcúram leanúnach san obair seo, d'Fhoras na Gaeilge as a tacaíocht agus a muinín fadtéarmach i spriocanna an tionscadail, agus dóibh siúd a shaothraigh go díograiseach ar an togra i mo theannta: Ursula Ní Choill (an bainisteoir tionscadail ar chéim 1), Caitríona Ó hAodhagáin (iarfheidhmeannach tionscadail i gCéim 2) agus Ronan Doherty (an comhairleoir deartha agus teicniúil, agus grianghrafadóir i gCéim 2), Jennifer Gorissen & Elly Shaw (feidhmeannaigh tionscadail reatha ar chéim 2) agus tá an-chuid dá gcumas agus dá mbreithiúnas pearsanta le sonrú tríd an saothar seo ar fad. Ba mhaith linn buíochas ó chroí a ghabháil lenár ngrianghrafadóirí eile: Lára Ní Mhaoláin, Máirín Seoighe, Seán Ó Mainnín agus Caoimhín Ó Peatáin as a n-obair álainn; agus freisin le teaghlach Mháire Uí Mhaicín, a chéadshaothraigh na portráidí seo: Vivian Ó Mathúna agus Caoimhe, Róisín agus Áine; le Deirdre Davitt, Breandán Mac Craith, Patricia Kirwan, Ted Kelly, Caoimhe Máirtín, Máirín Nic Eoin, Niamh Ní Chonchubhair, Pádraig Mac Fhearghusa, David Davison, Philip Nolan, Fidelma Ní Ghallchobhair, Paul O'Connor, Mícheál Ó Conghaile, Pádraigín Riggs agus Cathal Poirtéir.

Foilseachán tábhachtach agus tionscadal náisiúnta uile-oileánda is ea Portráidí na Scríbhneoirí Gaeilge; ceiliúradh stairiúil ar an oidhreacht liteartha atá curtha ar fáil ag na scríbhneoirí seo don teanga agus ar ealaín na hamharcíomhá a bhronn Máire Uí Mhaicín, Bill Doyle agus a gcomharbaí, orainn mar phobal léitheoireachta.

An Dr Liam Mac Amhlaigh, Eagarthóir

Ollscoil Mhá Nuad