Scríbhneoirí

Breathnaigh na portráidí »

Nuacht

Seoladh Chéim 1b (Na comhaid fuaime) agus fógairt phainéal grianghrafadóirí Chéim 2

Chuir an tOllamh Pilib Ó Nualláin, Uachtarán Ollscoil Mhá Nuad, comhaid fuaime a bhaineann le ‘Portráidí na Scríbhneoirí Gaeilge’ os comhair an phobail ag ócáid speisialta i Leabharlann Ollscoil Mhá Nuad ar an 17 Samhain 2016.

Tá na 'Portráidí' ar an mbóthar!

Beidh 'na Portráidí' ag gluaiseacht ón Oireachtas i gCill Áirne, chuig Ollscoil Mhá Nuad, agus ar aghaidh chuig Acadamh Ríoga na hÉireann.

Portráidí na Scríbhneoirí Gaeilge

Cnuasach beo portráidí de scríbhneoirí comhaimseartha na Gaeilge atá in Portráidí na Scríbhneoirí Gaeilge, bunaithe ar shaothar ceannródaíoch Mháire Uí Mhaicín. Tá 107 scríbhneoir sa chartlann reatha agus beifear ag cur leis seo de réir a chéile. Tuilleadh eolais »

Breathnaigh an cnuasach