Seoltar an leabhar Portráidí na Scríbhneoirí Gaeilge agus an suíomh www.portraidi.ie

3 Iúil 2016

Seoltar an leabhar Portráidí na Scríbhneoirí Gaeilge agus an suíomh www.portraidi.ie
Cathal Goan, Tomás Vivian Ó Mathúna, Deirdre Davitt, agus An Dr Liam Mac Amhlaigh ag an seoladh.

Is leabhar eisceachtúil agus láithreán gréasáin spleodrach is iad Portráidí na Scríbhneoirí Gaeilge agus www.portraidi.ie, a dhéanann an Scríbhneoir Gaeilge a chomóradh agus a thugann ábhar grianghrafadóireachta den scoth, a chnuasaigh Máire Uí Mhaicín, i láthair an phobail. Foilseachán stairiúil i mbliain stairiúil atá ann; ceiliúradh é ar an oidhreacht liteartha atá curtha ar fáil ag na scríbhneoirí seo don teanga chomh maith le héacht an ghrianghrafadóra.

Íoslódáil an preasráiteas seolta

Is é seo an chéad chéim de thionscadal ilchéimneach comhpháirtíochta idir COMHAR Teo. agus Foras na Gaeilge, áit ina gcuirtear an leabhar agus an láithreán ar fáil bunaithe ar an gcartlann reatha. Sa dara céim den tionscadal, cuirfear portráidí dá bhfuil ann de scríbhneoirí eile na Gaeilge sna seánraí éagsúla leis an gcartlann seo go bliantúil chun an chartlann a iomlánú thar am.

Ceann de na tograí is tábhachtaí a cuireadh ar bun le déanaí i saol na Gaeilge é seo a thugann aitheantas ealaíonta don scríbhneoir agus dá f(h)eidhm. Is i gcomhairle le teaghlach Mháire Uí Mhaicín, a chuirtear an tionscadal seo os comhair an phobail.

Ad multos annos illustrionesque.